„Biznesa un profesionālo sieviešu Klubs – BPW KURZEME"

Talrunis: 37129464979

Epasts: bpw.kurzeme@inbox.lv

Majas lapa: n/d

Statuss: Biedrības, NVO

Regions: Kurzeme

Apraksts: Galvenie mērķi: Paaugstināt sieviešu sociālo un ekonomisko līmeni;veicināt sieviešu tiesību un interešu aizstāvību un lobēšanu;atbalstīt sievietes viņu profesionālas izglītības paaugstināšanā un mūžizglītībā; celt sieviešu pašapziņu, radīt uzņēmumu veidošanai un jaunu darba vietu radīšanai labvēlīgu vidi.

Kontaktpersona: n/d