DIVA ROSA

Talrunis: 37163429804

Epasts: n/d

Majas lapa: n/d

Statuss: Biedrības, NVO

Regions: Kurzeme

Apraksts: Mērķi:radīt vienotu koordinācijas, informācijas konsultāciju sistēmu, kas būtu pieejama sievietēm ikdienā Apzināt un risināt Liepājas novada sieviešu vēlmes un problēmas, veicināt viņu aktīvāku darbību un pilsoniskās sabiedrības attīstību, īpaši sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu; Celt sieviešu pašapziņu, izglītojot un pilnveidojot; Radīt pozitīvi labvēlīgu vidi biznesa attīstībai, aktivizēt uzņēmējdarbību; Popularizēt sieviešu lomu valsts ekonomiskajā un politiskajā dzīvē; Popularizēt ģimenes lomu; Organizēt un piedalīties labdarības, kultūras un sporta pasākumos.

Kontaktpersona: n/d