Latvijas uzņēmēji

Talrunis: 37128607220

Epasts: info@uznemeji.lv

Majas lapa: www.uznemeji.lv

Statuss: Biedrības, NVO

Regions: Kurzeme

Apraksts: Biedrības mērķis: sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldību, Ventspils rajona padomi un citām Latvijas uzņēmējdarbības vidi pārraugošām un kontrolējošām institūcijām risināt uzņēmēju problēmas, palīdzēt biedriem rast jaunus sadarbības partnerus un sniegt konkurētspējīgus pakalpojumus biedru lokā un ārpus tā.

Kontaktpersona: n/d