Talsu komersantu klubs (TKK)

Talrunis: 37129206520

Epasts: talsukomersantuklubs@inbox.lv

Majas lapa: n/d

Statuss: Biedrības, NVO

Regions: Kurzeme

Apraksts: Pārstāv Talsu rajona uzņēmēju intereses un veicinātu dialogu un veiksmīgu sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm un starptautiskajām organizācijām. Veicina Talsu rajona uzņēmēju savstarpējo sadarbību, attīstītu uzņēmējdarbību, piesaistot finansējumu ar projektu un fondu palīdzību, iesaistās Talsu reģiona sabiedriskās dzīves uzlabošanā un labdarības pasākumu organizēšanā.

Kontaktpersona: Edmunds Demiters