Biedrība "Vassa"

Talrunis: 37129521570

Epasts: das@apollo.lv

Majas lapa: n/d

Statuss: Biedrības, NVO

Regions: Kurzeme

Apraksts: Darbības mērķi: Radīt vienotu koordinācijas, informācijas konsultāciju sistēmu, kas būtu pieejama sievietēm ikdienā. Apzināt un risināt Ventspils novada sieviešu vēlmes un problēmas, veicināt viņu aktīvāku darbību un pilsoniskās sabiedrības attīstību, īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu. Celt sieviešu pašapziņu, izglītojot un pilnveidojot. Radīt pozitīvi labvēlīgu vidi biznesa attīstībai, aktivizēt uzņēmējdarbību. Popularizēt sieviešu lomu valsts ekonomiskajā un politiskajā dzīvē. Nodrošināt un radīt mērķtiecīgu iejaukšanos indivīda socializācijas procesā, veicot starpnieka lomu, integrēt sabiedrībā, sniegt palīdzību tām sievietēm, kurām tas nepieciešams. Popularizēt ģimenes lomu. Organizēt un piedalīties labdarības, kultūras un sporta pasākumos.

Kontaktpersona: n/d