Kurzemes Biznesa inkubators SIA Saldus filiāle

Talrunis: 37163823267

Epasts: sintija@kbi.lv

Majas lapa: www.kbi.lv

Statuss: Biznesa Inkubatori

Regions: Kurzeme

Apraksts: Kurzemes Biznesa inkubators sekmē jaunu komercializējamu ideju un uzņēmumu rašanos un attīstīšanos, piedāvājot jaunajiem uzņēmējiem uz atvieglotiem nosacījumiem kvalitatīvu infrastruktūru un biroja pakalpojumus, kompetentas konsultācijas biznesa attīstības, finansēšanas un organizēšanas jautājumos, kā arī efektīvu sadarbības tīklu ģenerēto ideju noietam.

Kontaktpersona: projektu koordinatore Sintija Gāliņa