Biedrība Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācija

Talrunis: 37129267840

Epasts: info@lbka.lv

Majas lapa: www.biznesam.lv

Statuss: Biedrības, NVO

Regions: Rīga

Apraksts: Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācija (LBKA) ir viena no sabiedriskajām organizācijām, kas ir sociāli atbildīga un brīvprātīgi iesaistās sabiedrības informēšanā un izglītošanā par inovatīviem un uz zināšanām balstītiem vadības risinājumiem, lai ikvienam būtu pieejams padoms par organizāciju resursu vadības tendencēm.

Kontaktpersona: izpilddirektors Dainis Locāns