Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs Ventspils nodaļa

Talrunis: 37163662721

Epasts: alfons.speks@llkc.lv

Majas lapa: www.llkc.lv

Statuss: Informācijas centri

Regions: Kurzeme

Apraksts: Lielākais un plašākais lauku konsultāciju sniedzējs ar pilnīgu pārklājumu visā Latvijas teritorijā – Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, kura pastāvēšanas mērķis ir: veicināt lauku attīstību, paaugstinot lauku uzņēmēju profesionālās un ekonomiskās zināšanas; nodrošināt konsultāciju un mācību organizāciju visos Latvijas novados; paaugstināt lauku iedzīvotāju konkurētspēju Eiropas Savienībā; organizēt Zemkopības ministrijas padotībā esošajās iestādēs strādājošo darbinieku tālākizglītību.

Kontaktpersona: n/d