Kurzemes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts

Talrunis: 37126838344

Epasts: natalja.jarohnovica@venta.lv

Majas lapa: www.venta.lv

Statuss: Inovācijas un tehnoloģiju pārneses centri

Regions: Kurzeme

Apraksts: Projekta mērķis ir sistemātiski apzināt esošo un mērķtiecīgi attīstīt nepieciešamo pētniecības kompetenci Ventspils Augstskolā un tās institūtos: Ventspils Augstskolas Inženierpētniecības centrā; Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centrā; Lietišķās valodniecības centrā KTPK piedāvā šādus pakalpojumus:augsti tehnoloģisko uzņēmumu un organizāciju tehnoloģiju pārneses veicināšana Latvijas un starptautiskajos tirgos;pasākumu, saistīto ar tehnoloģiju eksportu, realizācija, tai skaita pārrunu veikšana, līgumu (kontraktu) noslēgšana;tehnoloģiju pārneses procesa informatīvais un metodiskais atbalsts; informatīvais atbalsts: publikācijas, konferences, izstādes;intelektuālā īpašuma aizsardzības pakalpojumu sniegšana (analogu un prototipu meklēšana, patentu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana)

Kontaktpersona: vadītāja Nataļja Jarohnoviča