Aizputes novada pašvaldības Attīstības komiteja

Talrunis: 37163459145

Epasts: gita@aizpute.lv

Majas lapa: www.aizpute.lv

Statuss: Pašvaldību attīstības departamenti

Regions: Kurzeme

Apraksts: Konsultācijas klientiem

Kontaktpersona: Attīstības nodaļas vadītāja Gita Sedola