Dundagas novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļa

Talrunis: 37163237857

Epasts: dome@dundaga.lv

Majas lapa: www.dundaga.lv

Statuss: Pašvaldību attīstības departamenti

Regions: Kurzeme

Apraksts: Konsultācijas klientiem

Kontaktpersona: n/d