Grobiņas novada dome

Talrunis: 37163459158

Epasts: janis.dome@apollo.lv

Majas lapa: www.grobiņa.lv

Statuss: Pašvaldību attīstības departamenti

Regions: Kurzeme

Apraksts: Konsultācijas klientiem, Pieaugušo izglītības centrs Grobiņā, izglītības iestāžu informatizācija Grobiņas novadā, visi likumdošanā noteiktie pašvaldības pakalpojumi

Kontaktpersona: priekšsēdētāja vietnieks projektu, attīstības jautājumos Jānis Neimanis