Kuldīgas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības atbalsta komisija

Talrunis: 37163350100

Epasts: dace.jansone@kuldiga.lv

Majas lapa: www.kuldiga.lv

Statuss: Pašvaldību attīstības departamenti

Regions: Kurzeme

Apraksts: Komisijas galvenais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana un savu risinājumu iesniegšana attīstības plānu, koncepciju un citu stratēģiski svarīgu dokumentu izstrādei; papildus uzdevumi – apzināt un izvērtēt ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas un sagatavot priekšlikumus to risināšanai; kompetences robežās sagatavot lēmumprojektus un iesniegt tos izskatīšanai komitejās. Komisija veidota pēc nozaru principa - iekļauts viens pārstāvis no sekojošām nozarēm: sabiedriskā ēdināšana; viesnīcas/tūrisma pakalpojumi; tirdzniecība/pakalpojumu sniedzēji; kokapstrāde; amatniecība; būvniecība; lauksaimniecība.

Kontaktpersona: Dace Jansone