Liepājas pilsētas dome

Talrunis: 37163404758

Epasts: liepajadome@liepaja.lv

Majas lapa: www.liepaja.lv

Statuss: Pašvaldību attīstības departamenti

Regions: Kurzeme

Apraksts: Galvenie uzdevumi ir priekšlikumu izskatīšana un savu risinājumu iesniegšana attīstības plānu, koncepciju un citu stratēģiski svarīgu dokumentu izstrādei; papildus uzdevumi – apzināt un izvērtēt ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas un sagatavot priekšlikumus to risināšanai.

Kontaktpersona: attīstības pārvaldes vadītājs Vilnis Vitkovskis