Ārvalstu investoru novērtējums par Latviju uzlabojas, bet darba vēl daudz |

Pirmdiena, 2019 gada 20. maijs
Vārda dienas svin Venta, Salvis, Selva x

Ārvalstu investoru novērtējums par Latviju uzlabojas, bet darba vēl daudzPublicēts: 16.01.2018

arvalstu finansejums

2017. gadā ārvalstu investīciju apjoms Latvijā ir būtiski pieaudzis – pirmajos 9 mēnešos piesaistītas investīcijas 710 miljonu eiro apmērā. Salīdzinājumā ar 2016. gadu – neto plūsma palielinājās gandrīz piecas reizes. Šie un citi dati pieejami Ārvalstu investoru padomes pētījumā ‘Ārvalstu investīciju vides indeksa 2017’, kas tapis sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolas (REA) asociēto profesoru Arni Sauku.

Indekss atklāj, ka palielinājies ne tikai ārējo tiešo investīciju apjoms, bet arī investoru novērtējums par investīciju vidi Latvijā. Problēmjautājumi, kuru risināšanai nepieciešamas strukturālas reformas, netiek risināti vairāku gadu garumā, piemēram, demogrāfija un darbaspēka pieejamība, kā arī augstākā izglītības kvalitāte. Ārvalstu investori Latvijā ir nobažījušies par biežo nodokļu sistēmas maiņu un likumdošanas izmaiņām. To dēļ ir grūti plānot darbu laika periodā, kas ilgāks par trim gadiem.

Arnis Sauka, pētījuma autors un REA asociētais profesors: “Atspoguļojot pozitīvo tendenci ārvalstu tiešo investīciju pieplūdumam, Latvijā 2017. gadā vērojams arī pozitīvāks investoru novērtējums attiecībā uz ārvalstu investīciju vidi Latvijā. 2017. gada laikā investīciju vide Latvijā kopumā ir uzlabojusies. Salīdzinājumam – 2017. gadā investīciju vide tika novērtēta ar 2,5, bet 2016. gadā – ar 2.0 (skalā, kur 5 ir augstākais vērtējums). Savukārt politikas veidotāju paveiktais ārvalstu investīciju vides uzlabošanā iepriekšējo 12 mēnešu laikā tiek novērtēts ar 2.9, salīdzinoši ar 2016. gada vērtējumu 2.3. Šogad uzlabojumus redzam arī atsevišķos problēmjautājumos, kas tika identificēti jau 2015. gadā.”

A. Sauka stāsta, ka situācija ir uzlabojusies izglītības un zinātnes jomā – tajā, kā politikas veidotāji sadarbojas un komunicē ar ārvalstu investoriem. Tomēr, līdzīgi kā iepriekšējos gadus, turklāt ar lejupejošu tendenci, ārvalstu investori ir neapmierināti ar situāciju demogrāfijas jomā un darbaspēka pieejamību, kā arī situāciju veselības aprūpes jomā. Trešā Ārvalstu investīciju vides indeksa pētījuma rezultāti norāda arī uz investoru skepsi attiecībā uz pozitīvu nodokļu reformas ietekmi. Ārvalstu investori lūdz politikas veidotājus nodrošināt tieslietu sistēmas efektivitāti, mazināt birokrātiju, un izskaust neētisku un nelegālu uzņēmējdarbību.

Kopumā var teikt, ka investīciju līkne iet uz augšu un tad atkal uz leju. Šie iemesli būtu jāpēta, lai nākotnē nodrošinātu vienmērīgu investīciju plūsmu. A. Sauka arī uzsver – runājot par ārvalstu investoru viedokli, mēs patiesībā runājam arī paši par sevi.

Avots: Labs of Latvia

Print

Pielikumi

Sadarbības partneri