Iespējas saņemt finansējumu sadarbībai ar tehnoloģiju centriem |

Pirmdiena, 2019 gada 17. jūnijs
Vārda dienas svin Artis, Artûrs x

Iespējas saņemt finansējumu sadarbībai ar tehnoloģiju centriemPublicēts: 28.06.2018

2018. gada janvārī uzsākts Horizon 2020 projekts KET4CleanProduction (KET4CP), kura galvenais mērķis ir veicināt sadarbību starp maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un galveno pamattehnoloģiju tehnoloģiju centriem (KET TC). Projekta dalībnieki ir KET TC un Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN) organizācijas. Projekta koordinators ir Steinbeis 2i (Vācija) ar partneriem no 18 Eiropas valstīm. No Latvijas projektā piedalās Latvijas Tehnoloģiskais centrs.

Ko var iegūt MVU?

Projekta ietvaros MVU no Latvijas ir iespēja saņemt mikrograntus sadarbībai ar KET TC. Mikrograntu summa ir līdz 50 000 € darbu pasūtīšanai KET TC ar atbalsta intensitāti 70%. Līgumi ar KET TC var būt par jebkuru summu. Praktiski tas nozīmē, ka, ja līguma summa ar KET TC ir mazāka vai vienāda ar 71 428 €, tad mikrogrants sedz 70% no līguma summas, bet, ja līguma summa ir lielāka par 71 428 €, tad mikrogrants ir vienāds ar 50 000 €. Finansējumu saņem KET TC, bet MVU saņem darba rezultātus, samaksājot tikai 30% no darba izmaksām. Projekta laikā ir plānots piešķirt mikrograntus par kopējo summu 2 miljoni Eiro.

Kas ir galvenās pamattehnoloģijas?

Galvenās pamattehnoloģijas (Key Enabling Technologies, KET) ir pamatā daudzu produktu ražošanai virknē rūpniecības nozaru. Galvenās pamattehnoloģijas nodrošina videi draudzīgāku ražošanu, tām ir būtiska loma Eiropas rūpniecības modernizācijā, kā arī tās veicina pilnīgi jaunu nozaru veidošanos.

Kā galvenās pamattehnoloģijas tiek izdalītas:

  • mikro un nanoelektronika (micro and nanoelectronics);
  • nanotehnoloģija (nanotechnology);
  • rūpnieciskā biotehnoloģija (industrial biotechnology);
  • uzlaboti materiāli (advanced materials);
  • fotonika (photonics);
  • progresīvas ražošanas tehnoloģijas (advanced manufacturing technologies).

Kāda sadarbība pieejama?

KET tehnoloģiju centri uz komerciāliem pamatiem sniedz pakalpojumus ražojošiem uzņēmumiem. Pakalpojumi ir dažādi, atkarībā no uzņēmumu vajadzībām. Piemēram, konsultācijas un tehnoloģisko risinājumu izstrāde, piekļuves nodrošināšana iekārtām tehnoloģiju pārbaudēm un laboratorijām produktu testēšanai, ražošanas koncepcijas pamatojums, prototipu izstrāde un testēšana, produktu pārbaudes un sertificēšana, pilot ražošana, u.c.

Kā saņemt grantus?

Mikrogranti MVU tiks piešķirti konkursu kārtībā. Pirmais konkurss jau ir atvērts no 2018. gada 1. jūnija ar projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 31. jūlijam. Kopumā projekta KET4CP laikā tiks izsludināti 8 projektu konkursi ar projektu pieteikumu iesniegšanas termiņiem 31. jūlijs 2018., 31. oktobris 2018., 31. janvāris 2019., 30. aprīlis 2019., 31. jūlijs 2019., 31. oktobris 2019., 31. janvāris 2020. un 30. aprīlis 2020. Projektu pieteikumu iesniegšana notiek tiešsaistē KET4CP mājaslapā, aizpildot speciālu pieteikuma veidlapu.

Detalizētāka informācija par projektu un konkursu nosacījumiem ir atrodama: https://www.ket4sme.eu/ Mājaslapā var reģistrēties jebkurš uzņēmums – ne tikai, lai startētu projektu konkursos, bet arī, lai saņemtu dažādu interesējošu informāciju.

Papildus informācija par projekta iespējām: Dr. Juris Balodis, jbalodis@latnet.lv, +371 6755 8746

Print

Sadarbības partneri