Veicinās modernu energoelektronikas komponenšu ieviešanu |

Otrdiena, 2018 gada 19. jūnijs
Vārda dienas svin Nils, Viktors | Dienā +29°, naktī +21° x

Veicinās modernu energoelektronikas komponenšu ieviešanuPublicēts: 28.04.2017

INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu tiek realizēts starptautisks projekts “Energoelektronika zaļās enerģijas efektivitātei” (Power Electronics for Green Energy Efficiency), kura mērķis sekmēt modernu energoelektronikas komponenšu ieviešanu, lai realizētu elektroenerģijas efektīvāku konversiju, pārvadi un patēriņu. Projekts demonstrē modernās energoelektronikas tehniskās un ekonomiskās iespējas.

Projekta ietvaros plānots izstrādāt “ceļa karti” Baltijas jūras reģionā strādājošiem uzņēmumiem, t.sk. MVU, par iespējamām kooperācijas saitēm un tirgus segmentiem. Trīs realizētie pilotprojekti par jauno pusvadītāju elementu (MOSFET un IGBT uz SiC un GaN bāzes) pielietošanas iespējām atjaunojamo energoresursu, e-mobilitātes (transports) un viedo māju elektroapgādes sistēmās dos praktiskas rekomendācijas un konsultācijas uzņēmumiem, kas būs ieinteresēti šo rezultātu izmantošanā savas produkcijas pilnveidošanā un jaunu tirgu apgūšanā. Projekta rezultāti būs vērtīgs materiāls arī jaunu, ar atjaunojamo dabas resursu izmantošanu saistīto energoapgādes sistēmu izveidošanā un esošo sistēmu energoefektivitātes palielināšanā.

Projektā piedalās 17 pētniecības iestādes, uzņēmumi un tehnoloģiju pārneses partneri no Baltijas jūras reģiona valstīm – Dānijas, Igaunijas Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas un Zviedrijas. Tā koordinators ir Dienviddānijas Universitāte (University of Southern Denmark).

Projektu Latvijā realizē Latvijas Universitāte un Latvijas Tehnoloģiskais centrs. Sadarbojoties ar Eiropas Biznesa atbalsta tīklu Latvijā, Latvijas Tehnoloģiskais centrs projekta ietvaros veicina zināšanu pārnesi un sadarbību starp pētniecības un attīstības institūcijām, rūpniecības uzņēmumiem, politikas veidotājiem, valsts/pašvaldību iestādēm, kā arī plašāku sabiedrību nacionālā mērogā par energoelektronikas un zaļās enerģijas efektivitātes jautājumiem.

Detalizēta informācija un aktualitātes energoelektronikas jomā pieejamas projekta mājaslapā: http://balticgreenpower.eu. Kontakti Latvijas Tehnoloģijas centrā – Juris Balodis, tālr. 67558746, e-pasts jbalodis@latnet.lv.

EU-fund_horizontal_50x20mm_rgb   Green_PE_Logo

Print

Sadarbības partneri