IMPROVE |

Piektdiena, 2024 gada 21. jūnijs
Vārda dienas svin Monvīds, Egita, Emīls x

IMPROVE

Uzņēmuma inovācijas menedžmenta salīdzinošais novērtējums IMPROVE

IMPROVE ir Eiropā atzīta uzņēmuma salīdzinošās analīzes metodika, kas sniedz visaptverošu analīzi par uzņēmuma inovācijas menedžmenta stiprajām un vājajām pusēm, kā arī ļauj salīdzināt tā darbības rezultātus ar līdzīga izmēra un nozares uzņēmumiem, un sniedz ieteikumus tālākai stratēģiskajai attīstībai.

Visi inovācijas menedžmenta elementi ietekmē biznesu kopumā. Inovācijas stratēģija nodrošina, ka uzņēmums mērķē uz visdaudzsološākajiem tirgiem un klientu segmentiem. Organizācijas kultūra nodrošina, ka inovācijas stratēģija radīs nepārtrauktu inovāciju straumi ar lielu pievienoto vērtību un ka inovācijas procesa norise tiek vadīta mērķtiecīgi un profesionāli. Veicinošie faktori nodrošina, ka uzņēmuma inovācijas menedžments tiek atbalstīts un virzīts uz nospraustajiem darba mērķiem.

IMPROVE piedāvā holistisku pieeju inovācijas menedžmentam. IMPROVE inovācijas menedžmenta koncepcijā A.T.Kērnija (A.T.Kearney) izveidotā Inovācijas māja (sk. 1.att.) aptver visus inovācijas menedžmenta elementus – sākot ar inovācijas stratēģiju, inovācijas organizāciju un kultūru, līdz inovācijas procesa (dzīves cikla) menedžmentam un beidzot ar inovācijas veicinātāju menedžmentu (cilvēkresursu menedžments, zināšanu menedžments, projektu vadība, uzskaite, monitorings, kontrole, IT menedžments).

Inov maja

Kā darbojas IMPROVE salīdzinošais novērtējums?

IMPROVE izmanto integrētu pieeju inovācijas menedžmentam trīs jomās:

1) A.T. Kērnija Inovācijas mājā tiek integrētas visas inovācijas dimensijas:  uzņēmuma inovācijas stratēģija virza uzņēmuma inovācijas kultūru, inovācijas procesu norisi un nosaka veicinošos faktorus.

2) IMPROVE pieeja sistemātiski integrē „on-line” inovācijas menedžmenta novērtējumu un rosina veikt nepārtrauktus uzlabojumus.

3) IMPROVE ir kļuvis par Inovācijas menedžmenta novērtējuma Eiropas mēroga standartu, kas apvieno novērtējumu, attīstību un konsultācijas un pamatojas uz Eiropas uzņēmumu salīdzinošo (benchmarking) datu bāzi. IMPROVE novērtējums ļauj uzņēmumam salīdzināt savu inovācijas menedžmenta sniegumu ar citu uzņēmumu sniegumu, salīdzinot tos pēc izmēra, nozares, ģeogrāfiskā novietojuma, vecuma.

Kā veikt IMPROVE salīdzinošo novērtējumu?

Lai piedalītos IMPROVE salīdzinošajā novērtējumā, uzņēmums izpilda „on-line” novērtējuma anketu un iegūst visaptverošus salīdzinošos (benchmarking) pārskatus, ekspertu-konsultantu pakalpojumus un skaidru attīstības shēmu (road map) inovācijas menedžmenta uzlabojumam.

Uzņēmuma dati saglabājas IMPROVE datu bāzē un jebkurā laikā uzņēmums var iegūt salīdzinošās analīzes datus attiecīgajā brīdī. Salīdzinošā analīze tiek veikta pēc vairākiem kritērijiem: darbības nozare, uzņēmuma izmērs, uzņēmuma pastāvēšanas ilgums, atrašanās valsts.

Salīdzinošās analīzes pārskati satur uzņēmuma konfidenciālos datus. Šie dati tiek izmantoti aprēķinu un analīzes veikšanai, bet pašiem datiem var piekļūt tikai pats uzņēmums.

Kur veikt IMPROVE salīdzinošo novērtējumu?

IMPROVE oficiālais partneris un pārstāvis Latvijā ir Latvijas Tehnoloģiskais centrs (LTC) un augstskola RISEBA. Ar LTC konsultanta palīdzību (skaidrojumi, tulkojumi, komentāri) uzņēmums aizpilda ”on-line” anketu un tā rezultātā saņem inovācijas menedžmenta vērtējumu – stiprās un vājās puses, kā arī salīdzinājumu ar atbilstošas nozares vai izmēra uzņēmumiem Eiropā.

Papildus informācija par IMPROVE inovācijas menedžmenta pakalpojumu paketi pieejama vietnē www.improve-innovation.eu, kā arī iespējams vērsties pēc padoma Latvijas Tehnoloģiskajā centrā (een@edi.lv, tālr.: +371 6754 0703). Šis pakalpojums uzņēmumiem, kuri ir Eiropas Biznesa atbalsta tīkla klienti, ir bezmaksas.

Sadarbības partneri