Inovācijas politika ES |

Otrdiena, 2024 gada 23. jūlijs
Vārda dienas svin Magda, Magone, Mērija x

Inovācijas politika ES

Inovācijas politika ES

Inovācijas politika ir viens no centrālajiem Eiropas Savienības turpmākas attīstības veicināšanas un sekmīgas globālās konkurētspējas nodrošināšanas instrumentiem, kas atspoguļojas arī tās politikas plānošanas dokumentos.

Inovācijas politikas darbības plānus un programmas ar mērķi palielināt Eiropas jauno ideju ieviešanu, formulē, ietekmē un, ja nepieciešams īsteno, Eiropas Komisija. Informācija par Eiropas Komisijas pieņemtajiem darbības plāniem un programmām, esošās situācijas inovācijas attīstībā izvērtējumu, kā arī turpmākās politikas pamatnostādnes ir apskatāmas Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības portālā. Oficiālie ES dokumenti, kas reglamentē inovācijas politiku, ir atrodami politikas plānošanas dokumentu datu bāzē.

Kā vienus no nozīmīgākiem inovāciju politikas plānošanas un īstenošanas dokumentiem ES līmenī var minēt šādus:

Savukārt, Eiropas Komisijas Eiropas Mazo uzņēmumu portālā ir apkopots ES pieejamais atbalsts konkurētspējas paaugstināšanai un pieejamo iespēju izmantošanas veicināšanai mazajiem uzņēmumiem. Šeit ir pieejama rokasgrāmata (angļu valodā), kurā ir sniegta informācija iespējamajiem palīdzības saņēmējiem par to, kā atrast piemērotāko finansējuma avotu katram projekta posmam un kā iespējams apvienot dažādus finansējuma avotus.

Sadarbības partneri