Inovācijas atbalsts |

Otrdiena, 2024 gada 23. jūlijs
Vārda dienas svin Magda, Magone, Mērija x

Inovācijas atbalsts

Inovācijas atbalsts

Katras valsts vai reģiona panākumus inovācijas politikas realizācijā var un arī izvērtē, izmantojot un analizējot statistikas datus: vispazīstamākais instruments šajā aspektā ir „Inovācijas Savienības rezultātu tablo” (Innovation Union Scoreboard), kas visas dalībvalstis sarindo ranga tabulā, piešķirot katrai valstij inovācijas indeksu (skaitli). Inovācijas indeksu aprēķina, ņemot vērā dažādus, inovāciju raksturojošus faktorus.

Tām valstīm vai reģioniem, kuriem ir augstāks inovācijas indekss, vienmēr ir izstrādāta ambicioza inovācijas stratēģija un tiek realizēta tālredzīga inovācijas politika. Šī politika parasti saistīta arī ar inovācijas atbalsta sistēmu izveidi. Tā kā visplašākā nozīmē inovācija ir saistīta ar ekonomiska un sociāla rakstura izmaiņām, vai arī ar pakāpeniskām vai radikālām izmaiņām sociālā vai uzņēmējdarbības vidē, inovācijas atbalsta sistēmās paredz plašu atbalsta instrumentu un pakalpojumu klāstu.

Tā, piemēram, inovācijas atbalsta institūcijas piedāvā vispusīgu pakalpojumu spektru zinātniskām, tehnoloģiskām, organizatoriskām (vadības), komerciālām un finanšu aktivitātēm, kas vērstas uz inovācijas procesa paātrināšanu vai pilnveidošanu. Lai gan inovācijas būtība visvairāk ir saistīta ar ražošanu, nedrīkst par zemu novērtēt inovācijas lomu kultūras un sociālajā sfērā. Bez tam, ņemot vērā globālo attīstību ietekmējošos faktorus, kā klimata pārmaiņas, iedzīvotāju vidējā vecuma palielināšanos u.c., nav noliedzams fakts, ka nākotnē inovācijas nozīme arvien pieaugs.

Uzņēmumi un uzņēmēji ir galvenie inovācijas sistēmas pakalpojumu saņēmēji. Tomēr jāatceras, ka jauninājumi inovācijas procesā bieži tiek radīti sadarbojoties dažādu profilu speciālistiem vai dažādu organizāciju radošiem cilvēkiem. Uzņēmumi inovācijas procesā nevar darboties nošķirti no pārējiem ekonomisko attīstību nodrošinošiem „spēlētājiem”. Arī politiķi un lēmumu pieņēmēji nevar būt izolēti viens no otra vai arī no inovatīviem uzņēmumiem. Inovācijas procesu ietekmē visdažādāko politisko, sociālo vai ekonomisko sfēru pārstāvju savstarpējā sadarbība. Tādēļ inovācijas atbalsta sistēmas tiek veidotas tā, lai veicinātu šo dažādo sektoru efektīvu sadarbību.

Sadarbības partneri