Horizonts 2020 |

Otrdiena, 2024 gada 23. jūlijs
Vārda dienas svin Magda, Magone, Mērija x

Horizonts 2020

Horizonts 2020 (Horizon 2020)

Horizon-2020-500x227

Horizonts 2020 ir jauns ES finanšu mehānisms, kura mērķis ir nodrošināt ES globālo pozīciju pētniecības, inovācijas un tehnoloģijas jomās, sekmēt Eiropas izaugsmi un veicināt nodarbinātību.

Programmas kopējais budžets ir vairāk nekā 80 miljardu eiro un tā apvieno visu pētniecības un inovāciju finansējumu, ko iepriekš piedāvāja 7. Ietvara programma pētniecībai un tehnoloģiskai attīstībai (FP7), Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma (CIP) un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT).

Finansējuma saņemšanas iespējas atbilstīgi programmai “Horizonts 2020” ir definētas darba programmās, kas ir publicētas ES digitālajā pētniecības finansējuma portālā, pārstrādāja, lai procedūras varētu veikt elektroniski un daudz raitāk. Dalībnieki varēs baudīt priekšrocības, ko sniedz vienkāršota programmas arhitektūra un finansējums, vienots noteikumu kopums un samazināts finanšu pārbaužu un revīziju slogs.

Horizonts 2020 trīs prioritātes:

1. Zinātniskā izcilība (Excellent Science)

Eiropas Pētniecības padomes pasākumi – ilgtermiņa atbalsts talantīgākajiem pētniekiem un viņu komandām, augstas kvalitātes un apjomīgus pētījumu veikšanai;

Nākotnes un jaunās tehnoloģijas (NJT) – pētījumi un inovācijas jaunās un daudzsološās tehnoloģiju jomās, kopīgie pētījumi;

Marijas Skladovskas-Kirī programma – iespējas mācībām un profesionālajai izaugsmei;

ES pētniecības infrastruktūra (tostarp e-infrastruktūra) –ES pētniekiem pasaules līmeņa pētniecības infrastruktūras nodrošināšana;

2. Konkurētspējīga rūpniecība (Industrial Leadership)

Pamattehnoloģiju un rūpniecisko tehnoloģiju attīstība – akcents likts uz IKT, nanotehnoloģijām, materiālzinātni, biotehnoloģiju, modernizēto ražošanu un apstrādi, kosmosa izpēti;

Piekļuve riska finansējumam – privātā sektora finansējuma un riska kapitāla piesaistīšana pētniecībai un inovācijām

Atbalsts inovācijām MVU – inovāciju veicināšana MVU

3. Sabiedrības problēmu risināšana (Societel Challenge) 

Veselība, demogrāfiskās izmaiņas un labklājība;

Pārtika, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras un iekšējo ūdeņu zinātniskā un tehniskā pētniecība, bio-ekonomika;

Droša, tīra un efektīva enerģija;

Vieds, „zaļš”, videi nekaitīgs un integrēts transports;

Klimata un vides politika, resursu efektivitāte un izejvielas;

Iekļaujoša, inovatīva un droša sabiedrība;

Droša sabiedrība – Eiropas iedzīvotāju brīvība un drošība.

Horizonts 2020 ir iekļautas arī sekojošas programmas:  

Ekselences un līdzdalības veicināšanas aktivitātes;

Zinātnes un sabiedrības mijiedarbība;

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta aktivitātes;

Eiratoma programma – kodolpētniecības aktivitātes.

 

Brošūra “Horizonts 2020: ES Pētniecības un inovāciju pamatprogramma”: EEN-Horizonts-2020

Sadarbības partneri