FIT-4-NMP |

Otrdiena, 2024 gada 23. jūlijs
Vārda dienas svin Magda, Magone, Mērija x

FIT-4-NMP

FIT-4-NMP – Boosting newcomer participation in NMP projects (Veicināt jaunpienācēju dalību NMP projektos)

Projekta Nr. 958255 — FIT-4-NMP

Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas (Nanosciences, nanotechnologies, Materials and new Production technologies – NMP) ir nozīmīga visaptverošu tehnoloģiju grupa, kuru attīstība palielina Eiropas rūpniecības konkurētspēju. FIT-4-NMP galvenais mērķis ir palielināt talantīgu jaunpienācēju no nepietiekami pārstāvētiem reģioniem dalību Horizon Europe (2021.-2027. gadi) NMP projektos. Ar “jaunpienācējiem” tiek saprasti perspektīvi uzņēmumi, it īpaši mazie un vidējie uzņēmumi, un pētnieciskās organizācijas ar augstu inovācijas potenciālu, kuri nav piedalījušies Horizon 2020 NMP programmā. Nepietiekami pārstāvētie reģioni ietver reģionus ES-13 un ES-15 valstīs, kā arī Horizon 2020 asociētajās valstīs ar zemu līdzdalības līmeni Horizon 2020 NMP programmas projektos.

Projekta laikā tiks organizēti semināri, veicināta sadarbības tīklu veidošanās, sekmēta tehnoloģiju pārnese un veiktas apmācības. Perspektīvo jaunpienācēju dalības pieaugums tiks panākts, veidojot saites ar “karstajiem punktiem”, kur tiek veikti nozīmīgi pētījumi NMP jomā, kā arī attīstot sadarbības tīklu ar NMP izciliem inovatoriem.

FIT-4-NMP projektā tiks aptaujāti talantīgi jaunpienācēji un eksperti, kas ir atbildīgi par reģionālo un nacionālo pētniecības un inovācijas politiku. Aptaujas mērķis ir izprast iemeslus, kādēļ jaunpienācēji nepiedalās NMP projektos. Balstoties uz aptaujas rezultātiem tiks izstrādātas rekomendācijas pasākumiem, lai palielinātu dalībnieku skaitu no maz pārstāvētiem reģioniem Horizon Europe NMP projektos.  Tie tiks prezentēti Eiropas Komisijai un vietējiem speciālistiem, kas ir atbildīgi par nacionālo pētniecības un inovācijas politiku.

Aicinām visus interesentus piedalīties aptaujā, paužot savu viedokli, tādejādi pozitīvi ietekmējot veicinošo pasākumu un projektu konkursu noteikumu izstrādi. Aptaujas aizpildīšana aizņem apmēram 20 minūtes. Atbildes var sniegt anonīmi vai, ja ir vēlme saņemt aptaujas ziņojuma kopiju, vai arī saņemt ziņas par FIT-4-NMP atbalsta pasākumiem (inovāciju darbnīcas, tehnoloģiju pārneses apmācības, ceļojumu dotācijas dalībai pasākumos, tīklošanās iespējas u.tml.), aptaujas noslēgumā ir jānorāda sava kontaktinformāciju. Piekļuvi tiešsaistes aptaujai un vairāk ziņas par FIT-4-NMP projektu var atrast mājaslapā: https://www.fit-4-nmp.eu/.

Projekta FIT-4-NMP partneri:

  1. Intelligentsia Consultants SARL (Luksemburga) – projekta koordinators
  2. Technology Centre of the Czech Academy of Sciences (Čehija)
  3. Agency for Science, Innovation and Technology (Lietuva)
  4. Luxinnovation GIE (Luksemburga)
  5. Latvijas Tehnoloģiskais Centrs (Latvija)
  6. Association of European Science & Technology Transfer Professionals (Nīderlande)
  7. Fund Technology Partners (Polija)
  8. National Institute for Research and Development in Microtechnologies (Rumānija)
  9. Institute of Materials and Machine Mechanics of Slovak Academy of Sciences (Slovākija)
  10. The National Academy of Sciences of Ukraine (Ukraina)

Projekta ilgums: 36 mēneši (2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris)

Projekta budžets: 1.5 miljoni eiro.

Projekta mājaslapa: https://www.fit-4-nmp.eu/

Projektu finansē Eiropas Savienības Horizon 2020 programma.

 

Sadarbības partneri