InnoSME 2019 |

Piektdiena, 2023 gada 29. septembris
Vārda dienas svin Mihails, Miíelis, Mikus, Miks, Miģelis x

InnoSME 2019

InnoSME-LV-2019

“Raising Innovation Capacity for Innovative Companies from Latvia (2019)”

Projekta mērķis ir veicināt izaugsmi Eiropas Savienībā, palielinot investīciju, pētniecības un inovācijas efektivitāti mazos un vidējos uzņēmumos (MVU), kā arī sekmējot efektīvāku komunikāciju starp inovācijas ķēdes dalībniekiem.

Projekta mērķa grupa ir MVU ar augstu izaugsmes potenciālu. Tiek identificētas MVU stiprās puses un šķēršļi, kas traucē to attīstību. Tālāk uzņēmumu darbības rādītāji tiek salīdzināti ar radniecīgās jomās strādājošu uzņēmumu rādītājiem. Tā rezultātā tiek noteiktas vietas, kuras var uzlabot, lai veicinātu to ekonomisko attīstību.

Uzņēmumiem, kuri īsteno MVU instruments projektus, Eiropas Komisija, bez projektu līdzfinansēšanas, vēl papildus apmaksā treneru jeb kouču pakalpojumus. SME instruments pirmās fāzes projektiem tās ir 3 kouču darba dienas, bet otrās fāzes projektiem – 12 darba dienas. InnoSME-LV projekta īstenotāji palīdz uzņēmumiem atrast vispiemērotākos koučus, kas ar padomu vislabāk var palīdzēt risināt uzņēmuma problēmas.

Citi inovatīvi MVU projekta ietvaros saņem individualizētus pakalpojumus, kas veicina to izaugsmi – palīdzību sadarbības partneru meklēšanā, inovācijas vadības novērtējumu, konsultācijas par inovācijas vadības efektivitātes paaugstināšanu, piekļuvi finansējumam, kā sasniegt ārējos tirgus u.tml.

Projekta ilgums: 12 mēneši (2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 31. decembris)

Projekta budžets: 24 757 eiro

Projektu finansē Eiropas Savienības Horizon 2020 programma.

Sadarbības partneri