LIAA izsludina pētniecības rezultātu komercializācijas projektu iesniegumu pieņemšanu līdz 2020.gada 31.janvārim |

Otrdiena, 2021 gada 26. oktobris
Vārda dienas svin Kaiva, Amanda, Amanta x

LIAA izsludina pētniecības rezultātu komercializācijas projektu iesniegumu pieņemšanu līdz 2020.gada 31.janvārim

LIAA izsludina pētniecības rezultātu komercializācijas projektu iesniegumu pieņemšanu līdz 2020.gada 31.janvārim

LIAA 2019.gada 16.decembrī uzsāka pētniecības rezultātu komercializācijas projektu iesniegumu pieņemšanu, kas norisināsies līdz 2020.gada 31.janvārim. Trešās projektu atlases kārtas pirmā posma ietvaros pieejamais kopējais finansējums ir 1 500 000 euro.

Projektu iesniedzēji: publiskās pētniecības organizācijas – Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas augstskolas, kas ir atvasinātas publiskas personas, šo augstskolu aģentūras un augstskolu struktūrvienības, kā arī zinātniskie institūti, kas ir atvasinātas publiskas personas.

Komercializācijas projektu atbalstāmās darbības (aktivitātes):

  • tehniski ekonomiskā priekšizpētes veikšana;
  • komercializācijas stratēģijas sagatavošana;
  • rūpnieciskie pētījumi;
  • eksperimentālās izstrādnes;
  • dalība starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, konferencēs (semināros) ārvalstīs, individuālās vizītēs un dalība LIAA organizētajos nacionālajos stendos un tirdzniecības misijās;
  • rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšana – izgudrojuma patentu pieteikumu sagatavošana, reģistrācija un uzturēšana spēkā;
  • komercializācijas piedāvājumu sagatavošana, tai skaitā ekspertu piesaiste komercializācijas piedāvājuma virzīšanai tirgū;
  • ekspertu piesaiste licences un citu intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu sagatavošanai.

Finansējums: kopējais pieejamais finansējums ir 8 049 935 eiro, ko veido Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums un valsts budžeta līdzekļi. Atbalsts paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības programmas 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ietvaros.

Atbalsta saņemšanas kārtība un iesniedzamās  dokumentu formas

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv , vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -18.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).

 Avots: LIAA

Print

Pielikumi

Sadarbības partneri