SOLVIT – bezmaksas strīdu risināšanas rīks uzņēmējdarbības problēmu novēršanai, ja radušās problēmas citā ES valstī |

Piektdiena, 2023 gada 2. jūnijs
Vārda dienas svin Lība, Emma x

SOLVIT – bezmaksas strīdu risināšanas rīks uzņēmējdarbības problēmu novēršanai, ja radušās problēmas citā ES valstī

🇪🇺 SOLVIT – bezmaksas strīdu risināšanas rīks jeb mehānisms jūsu uzņēmējdarbības problēmu novēršanai, ja radušās problēmas citā ES valstī, kuras iestādes rīkojas, neievērojot ES tiesību aktu noteikumus. LTC iesaka iepazīties, lai netaisnīgi noteikumi vai diskriminējošas formalitātes neapgrūtinātu jūsu vai uzņēmuma darbību un biznesu citās ES dalībvalstīs.

Ja kādas ES valsts publiskā sektora iestāde neievēro tiesības, ko privātpersonai vai uzņēmumam garantē ES tiesību akti, ne vienmēr efektīvākais un ātrākais problēmas risinājums būs juristu algošana un tiesvedības uzsākšana. Griežoties pie SOLVIT, pastāv iespēja atrisināt problēmsituāciju.

SOLVIT visbiežāk risinātās uzņēmumu problēmas ir saistītas ar

  • brīvu preču un pakalpojumu apriti,
  • PVN atmaksu,
  • brīvu darbinieku pārvietošanos un darbinieku nosūtīšanas jautājumiem (A1 sertifikāts),
  • profesionālās kvalifikācijas atzīšanu,
  • sociālo nodrošinājumu,
  • kā arī ar muitu un nodokļiem.

Attiecīgi biežāk risinātās iedzīvotāju jeb privātpersonu problēmas saistītas ar ģimenes pabalstiem, tiesībām uz pensiju, bezdarbnieka pabalstiem, vīzām un uzturēšanās atļaujām, dažādiem diskriminācijas gadījumiem u. tml.

SOLVIT nespēs palīdzēt, ja:

  • uzņēmumam ir problēmas ar citu uzņēmumu,
  • problēma ir saistīta ar jūsu patērētāja tiesībām,
  • vēlaties saņemt zaudējumu atlīdzību,
  • esat vērsies tiesā.

SOLVIT izveidoja Eiropas Komisija (EK) sadarbībā ar Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstīm 2002.

Latvijas SOLVIT centrs ik gadu saņem izskatīšanai aptuveni 45–50 lietu. Latvijas SOLVIT centra pastāvēšanas laikā līdz 2021.gada novembrim ir saņemti un izskatīti 673 pieteikumi, no kuriem 15,5% jeb 104 saņemti no uzņēmējiem. Salīdzinājumam – visos ES SOLVIT centros kopā līdz šim brīdim ir izskatītas 60 604 lietas, no tām 7,6% jeb 4597 – uzņēmēju pieteiktās.

🇪🇺 SOLVIT centri atrodas 27 ES un 3 EEZ valstīs – Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā.

🇬🇧 Apvienotā Karaliste (AK) izstājās no tīkla SOLVIT 2020. gada 31. decembrī. Rezultātā SOLVIT vairs nevar palīdzēt AK valstspiederīgajiem vai uzņēmumiem ES dalībvalstīs vai ES valst­spiederī­gajiem vai uzņēmumiem AK.

🇱🇻 Ekonomikas ministrija

ES un ārējo ekonomisko attiecību departaments

Brīvības 55, LV-1519 Rīga

Tel.: +371 67 013 075

E-mail: solvit@em.gov.lv

 

Vairāk uzziniet:

👉https://ec.europa.eu/solvit/index_lv.htm

 

Print

Sadarbības partneri