Biznesa inkubatori |

Otrdiena, 2024 gada 23. jūlijs
Vārda dienas svin Magda, Magone, Mērija x

Biznesa inkubatori

Kas ir biznesa inkubators?

Biznesa inkubators ir infrastruktūras un personāla apvienojums, kas veidots, lai palīdzētu attīstīties jauniem, dzīvotspējīgiem un konkurentspējīgiem komersantiem.

Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošinot fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu.

Biznesa inkubatori piedāvā:

Pirmsinkubācija

 • līdz 6 mēnešiem
 • biznesa idejas sākotnējā novērtējuma izstrāde, biznesa prasmju un iemaņu apguve
 • uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide (open office) un biroja aprīkojums
 • bezmaksas konsultācijas, apmācības un semināri

Inkubācija

 • ne ilgāk par 4 gadiem un kamēr nodrošina izaugsmi tiek noteikti inkubācijas mērķi
 • bezmaksas biznesa idejas sākotnējā novērtējuma izstrāde, biznesa prasmju un iemaņu apguve
 • bezmaksas uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide (open office) un biroja aprīkojums
 • bezmaksas konsultācijas, apmācības un semināri
 • finansējuma pieejamība – 50% līdzfinansējums
 • ekspertu konsultācijas
 • prototipēšana, testēšana u.c. specifiski pakalpojumi
 • reģionālo mentoru tīkls ar pieredzējušiem uzņēmējiem un ekspertiem, kas sniegs praktisku pieredzi uzņēmējdarbības uzsākšanas jautājumos

Granti

 • Finansējums ar atbalsta intensitāti 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām, komersantam 100% priekšfinansējot pakalpojumu
 • 10 000 EUR apmērā specifiskiem pakalpojumiem (prototipēšana, testēšana, ekspertu konsultācijas u.c.) – pieejams no uzņēmuma 2.darbības (reģistrācijas) gada un pie nosacījuma, ka tiek sasniegti
  inkubācijas mērķi
 • 5 000 EUR apmērā aprīkojumu (iekārtu, materiālu un izejvielu iegādes
  izmaksu segšanai) – pieejams no 2.inkubācijas gada un pie nosacījuma,
  ka inkubācijas mērķi tiek sasniegti

Neatbalstāmās nozares

• Zvejniecība un akvakultūra
• Lauksaimniecības produktu un primārā ražošana
• Tirdzniecība
• Finanšu starpniecība
• Komercpakalpojumi
• Azartspēles

Biznesa inkubatori Latvijā:


Papildus informācija par inkubatoriem

Klientu apkalpošanas nodaļa
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039499
e.pasts: jautajumi@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv

 

Sadarbības partneri