LR Uzņēmumu reģistrs |

Otrdiena, 2024 gada 23. jūlijs
Vārda dienas svin Magda, Magone, Mērija x

LR Uzņēmumu reģistrs

Ar ko nodarbojas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs?

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), komersantus, to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanas aktos paredzētās darbības. Reģistrs reģistrē arī masu informācijas līdzekļus, biedrības un nodibinājumus, komercķīlas, izšķirošās ietekmes, laulību un publiskās un privātās partnerības līgumus, politiskās partijas, šķīrējtiesas, arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un to iestādes, kā arī maksātnespējas procesus.

Uzņēmumu reģistrs sniedz dažādus informācijas izsniegšanas pakalpojumus, tostarp sniedz izziņas, pārskatus, licences, vēsturisko informāciju, apliecina parakstus, izsludina un apliecina kapitālsabiedrību un kooperatīvo sabiedrību dalībnieku, akcionāru vai biedru sapulces u.c.

Reģistrs darbojas Tieslietu ministrijas pārraudzībā un tā darbību regulē likums “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, Ministru kabineta apstiprināts Reģistra nolikums un citi normatīvie akti. Reģistru vada galvenais valsts notārs, kuru pēc tieslietu ministra ieteikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets. Reģistra administrācija atrodas Rīgā, bet deviņas reģionālās nodaļas izkārtotas lielākajās Latvijas pilsētās: Bauskā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Saldū, Valmierā un Ventspilī

Visus pakalpojumus skatiet: LR Uzņēmumu reģistra mājas lapā.

Sadarbības partneri