Inovācijas Savienības rezultātu tablo |

Sestdiena, 2024 gada 22. jūnijs
Vārda dienas svin Ludmila, Laimdots, Laimiņš x

Inovācijas Savienības rezultātu tablo

Eiropas Inovācijas rezultātu pārskats 2018

Pilna atskaite pieejama: European Innovation Scoreboard 2018

Atskaite par Latviju: ec.europa.eu vietnē

 

Eiropas Inovācijas rezultātu pārskats 2017

Pilna atskaite pieejama: European Innovation Scoreboard 2017

Apskats par dalībvalstīm un kopsavilkumi: ec.europa.eu vietnē

EIS 2017

Eiropas Inovācijas rezultātu tablo 2016

Pilna atskaite pieejama: EIS 2016

Apskats pa valstīm un kopsavilkumi pieejami: ec.europa.eu vietnē

EIS 2016 grafiks

Inovācijas Savienības rezultātu tablo 2015

Inovācijas Savienības rezultātu tablo par 2015. gadu

 

Inovācijas Savienības rezultātu tablo 2014

2014. gadā Eiropas Komisija piedāvā Inovācijas Savienības rezultātu tablo, kurā apkopoti Eiropas Savienības dalībvalstu rādītāji inovācijas attīstībā.  Veicot salīdzinājumu, tiek vērtēti 25 dažādi indikatori, kas iedalīti trīs plašās kategorijās:

  • Potenciāls: inovācijai nepieciešamie pamatelementi (cilvēkresursi, atvērtas, izcilas un pievilcīgas pētniecības sistēmas, finansējums un atbalsts).
  • Uzņēmumu inovācija: Eiropas uzņēmumu inovācijas pasākumi (uzņēmumu ieguldījumi, sadarbība un uzņēmējdarbība, intelektuālie resursi).
  • Rezultāti: labums, kas rodas ekonomikai kopumā (novatori un ietekme uz ekonomiku).

Rezultātu pārskatā dalībvalstis atkarībā no snieguma ir iedalītas četrās valstu grupās. Diemžēl Latvija ne pirmo gadu nonākusi zemākajā rezultātu grupā – inovācijas “iedzinējos”, lai arī, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem uzrādījusi labākus rezultātus.

IUS_Valstis_tabula

  • Inovācijas līderi: Dānija (DK), Somija (FI), Vācija (DE) un Zviedrija (SE) ir inovācijas līderes, kuru inovācijas rādītāji krietni vien pārsniedz ES vidējos rezultātus;
  • Inovācijas sekotāji: Austrija (AT), Beļģija (BE), Francija (FR), Igaunija (EE), Īrija (IE), Kipra (CY), Lielbritānija (UK), Luksemburga (LU), Nīderlande (NL) un Slovēnija (SI) ir inovāciju ieviesējas, kuru sniegums inovācijas ziņā nedaudz pārsniedz ES vidējos rādītājus vai ir tuvu tiem;
  • Viduvējie inovatori: Čehijas (CZ), Grieķijas (EL), Horvātijas (HR), Itālijas (IT), Lietuvas (LT), Maltas (MT), Polijas (PL), Portugāles (PT), Slovākijas (SK), Spānijas (ES) un Ungārijas (HU) veikums ir zemāks nekā ES vidējie rādītāji. Šīs valstis ir mērenas novatores;
  • Inovācijas “iedzinēji”: Bulgārija (BG), Latvija (LV) un Rumānija (RO) ir pieticīgas novatores, kuru veikums ir krietni zemāks par ES vidējo rādītāju.

IUS_Country_Latvia

Rezultāti 2014. gadā

Salīdzinot 2014. gada Inovācijas Savienības rezultātu tablo ar iepriekšējiem gadiem, secināts, ka Eiropa inovācijas jomā tuvinās ASV un Japānai, bet ES dalībvalstīs inovācija vēl aizvien rit ļoti dažādos tempos, un atšķirības izlīdzinās tikai nedaudz. Reģionu līmenī atšķirības inovācijas ziņā ir vēl krasākas; gandrīz katrā piektajā ES reģionā inovācijas rādītāji ir samazinājušies. Kopumā ES vērtējums nav daudz mainījies — priekšgalā ir Zviedrija, tai seko Dānija, Vācija un Somija, kuras pētniecībā un inovācijā investē visvairāk.

Vislielāko progresu ir panākušas Portugāle, Igaunija un Latvija. Kopējie panākumi ir gūti, pateicoties ES pētniecības sistēmas atvērtībai un pievilcībai, kā arī uzņēmumu sadarbībai jauninājumu jomā un zināšanu komercializācijai, ko mēra, nosakot no licencēm un patentiem ārzemēs gūtos ieņēmumus. Lai gan ir palielinājušies publiskā sektora izdevumi pētniecības un izstrādes jomā, to aizēno tas, ka nepārtraukti ir samazinājušies ieguldījumi riska kapitālā un ar pētniecību un izstrādi nesaistītie inovāciju ieguldījumi uzņēmumos.

Visnovatoriskākās valstis izceļas ar labu sniegumu, pārspējot ES vidējos rādītājus visās jomās: no pētniecības un augstākās izglītības sistēmas, pasākumiem uzņēmējdarbības inovācijā un intelektuālā kapitāla līdz inovācijai MVU un ekonomiskajiem rezultātiem. Tas liecina par līdzsvarotu valsts pētniecības un inovācijas sistēmu.

ES vieta starptautiskā mērogā

Vērtējot visu Eiropu kopumā, tad arī šogad Šveice izceļas kā vispārējā inovāciju līdere, turpinādama pārspēt visas ES dalībvalstis. Raugoties pasaules mērogā, Eiropas Savienība inovācijā atpaliek no Dienvidkorejas, ASV un Japānas. Lai gan pēdējos gados atšķirības ar ASV un Japānu ir izdevies samazināt uz pusi, ar Dienvidkoreju tās ir tikai palielinājušās.

ES joprojām apsteidz Austrāliju, Kanādu un t.s. BRICS valstis — Brazīliju, Krieviju, Indiju, Ķīnu un Dienvidāfriku. Šis pārsvars ir stabils vai pat palielinājies, izņemot vienīgi Ķīnu, kura strauji uzlabo inovācijas tempu.

Ar pilnu Inovācijas Savienības rezultātu tablo materiālu var iepazīties Eiropas Komisijas mājas lapā.

Avots: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.

Pielikumi

Sadarbības partneri